esp | eng


Fragment del discurs d'ingrés a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, a Cesc. La força del traç, Viena Edicions, Barcelona, 2007.

Text, aparegut a Cesc. Una història d'un país, Fundació Caixa de Barcelona, Barcelona, 1986.

dibuix