cat | eng


Fragmento del discurso de ingreso a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, en Cesc. La força del traç, Viena Edicions, Barcelona, 2007. [texto en catalán]

Texto, aparecido en Cesc. Una història d'un país, Fundació Caixa de Barcelona, Barcelona, 1986. [texto en catalán]

dibuix