esp | eng


Avís legal

Les pàgines de la web www.cescweb.cat són d'accés públic, lliure i gratuït, i els seus continguts són merament informatius i divulgatius.

L'usuari haurà de fer ús de la web de conformitat amb el present avís legal, la llei i l'ordre públic. Per això, el titular d'aquesta web no podrà assumir cap responsabilitat derivada de l'ús indegut, incorrecte o il·lícit de la web i/o del seu contingut, així com per fraus de suplantació del nom de domini o altres de natura similar.

Amb la finalitat exclusiva d'oferir un millor servei i facilitar l'ús d'aquesta pàgina web, el proveïdor de serveis de Hosting Web podrà elaborar una sèrie de dades estadístiques relatives al nombre de pàgines visitades, així com als patrons d'activitat dels visitants, navegador utilitzat i país de procedència, dades que mai no faran identificable l'usuari.

Els hereus de Cesc Vila Rufas són titulars de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d'aquesta pàgina web i dels elements que conté, incloent-hi els textos, gràfics, logotips i imatges, excepte els textos reproduïts d'altres fonts, els drets dels quals pertanyen als seus autors. L'usuari es compromet a no utilitzar, reproduir, transmetre o difondre de cap manera el material objecte d'aquests drets de propietat intel·lectual i industrial sense el consentiment previ i escrit dels titulars.

Aquesta pàgina web podrà oferir links a recursos o llocs d'internet aliens a la web. La finalitat d'aquests enllaços és informativa i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la web de destinació. Per això, els titulars declinen tota responsabilitat derivada d'accions o omissions comeses per aquests llocs web, amb total independència i autonomia respecte d'ells.